Nabi dan Rasul adalah laki laki pilihan Allah apa bedanya Nabi dengan rasul?

Imam Sa’un al-Tafazan mngmukakan ga alasan, mngapa all yang mnunjukkan prbaan nab an rasul aa paa kwajban mnyampakan rsalah, kurang lah kua. Prama, ak aa prbaan kafah saa Allah SWT. mnguus para nab an para rasul. Trmakub alam sura al-Hajj aya 52, “Dan Kam ak mnguus sorang rasul an ak (pula) sorang nab sblum ngkau (Muhamma)…” Kka Allah SWT. mmlh an mnguus salah sorang nab aau rasul, suah masuk alamnya prnah unuk mnyarkannya kpaa uma manusa. Kcual akwah nab an rasul mmang brba ar ss ujuannya. Dakwah sorang nab brs pngasan an pnguaan syara yang suah urunkan kpaa nab sblumnya. Sangkan sorang rasul uus unuk mmbawa an mnybarkan syara baru, yang mnggankan syara sblumnya.

Kua, ak mungkn sorang nab yang lah uus olh SWT. ak mnyampakan psan-psan Sang Kuasa kpaa orang-orang skarnya. Jka hal u bnar aanya, maka ksucan sorang nab mnja rnoa sbab ak amanah mnyampakan psan rsbu. Sangkan nab jaga olh Allah SWT. ar prbuaan-prbuaan buruk.   

Kga, Ibnu Abbas mrwayakan bahwa Rasulullah SAW. prnah brkaa, “Aku mlha sorang nab brsama sklompok pngkunya. Aku juga mlha sorang nab brsama sau aau ua orang pngkunya. Dan aku pun mlha sorang nab yang ak mmlk sau pngku pun.” Has n mnunjukkan bahwa para nab juga mnrma prnah unuk mnyarkan ajarannya. Hanya saja sap nab mnapakan rspon yang brba-ba ar umanya. Aa yang akhrnya mmlk banyak pngku, aa pula yang sama skal ak mmlk pngku. 

Dalam kab Syarhul Maqâs, Imam Sa’un al-Tafazan mngamn bahwa nab an rasul ak lah sama prss. Mlankan hubungan kuanya aalah umum an khusus scara mulak. Yakn sap rasul pas sorang nab. Tap ak smua nab aalah sorang rasul. Shngga pngran rasul lbh umum arpaa nab. 

Aapun rka k prbaan nab an rasul, para ulama brba-ba pnapa. Pnapa prama mngaakan bahwa nab ak prnah unuk mnyarkan rsalahnya, sangkan rasul wajb mnyarkannya (sbagamana suah ulas aas). Dan Imam Tafazan pun lah mngmukakan bbrapa argumn mngapa pnapa n kurang pa.

Pnapa kua mngaakan bahwa prbaan nab an rasul rlak paa kab yang bawa. Rasul uus olh Allah SWT. ngan br kab-Nya. Sangkan nab ak amanah kab olh Allah SWT. Yang mana, mnuru Imam Sa’un al-Tafazan pnapa n pun ak kua. Sbab yang ka sakskan saa n, prbanngan jumlah rasul an kab-kab-Nya sanga lah jauh. Shngga sanga sul unuk mmbnarkan pnapa n.

Sangkan pnapa yang rakhr mngaakan bahwa prbaan nab an rasul lha ar s an ujuan ar syara yang mban; aakalanya sbaga bnuk pngasan an aakalanya mmprbaru syara yang lama. Yakn akwah sorang nab brs pngasan an pnguaan syara yang suah urunkan kpaa nab sblumnya. Sangkan sorang rasul uus unuk mmbawa an mnybarkan syara baru, yang mnggankan syara sblumnya. Pnapa kga nlah yang yakn kbnarannya olh Imam Sa’un al-Tafazan.

Olh karnanya blau mnfnskan nab an rasul hanya ngan sau fns. Yakn mrka (nab an rasul) aalah sosok manusa mrka yang plh olh Allah SWT. an bban sbuah syara, aakalanya syara rsbu mrupakan bnuk pngasan akan syara sblumnya (fns nab) an aakalanya syara rsbu mnggankan syara yang sblumnya (fns rasul). 

 

Baca Juga:  Sss… Jangan Mlamar Prmpuan n!

Trka

Kaa KuncNab, nab an rasul, rasul

Baca Slanjunya:

Suam yang Bak Lag Shalh Tak Akan Mlchkan Isr

Jangan Lwakan:

Bolhkah Ka Mnghakm Orang ngan Sbuan Kafr?

Rkomnas

Bgn Cara Mnangkal Paham Rakalsm yang Dajarkan Nab

Momn Saa Nab Brcana ngan Isr-srnya

Nasha Nab unuk Suam yang Trgoa Prmpuan Lan

Knapa Tak Aa Nab Prmpuan?

Duls olh Tanzla Fby

Tanzla Fby Nur An, mahassw Unvrsas al-Azhar, Karo jurusan Akah an Flsafa. MaI sosal yang bsa hubug: Insagram @anzlfby.

Nab an rasul u brba Jlaskan apa prbaan ar nab an rasul rsbu?

a. Nab: Sorang uusan Allah SWT pmbawa ajaran agama yang bawa rosul sblumnya. Sbuan lan unuk nab aalah orang yang mnyampakan bra gmbra (basyr) an pmbawa prngaan (nazr). b. Rasul: Arnya aalah uusan, ua, aau srng sbu al mursalun (orang-orang yang krm) alam Al Quran.

Apa prbaan nab an rasul sbukan 3 saja?

Rasul mnrma wahyu unuk sampakan kpaa uma, sangkan Nab mnrma wahyu hanya unuk rnya snr. Rasul brugas mmbrkan syara aau ajaran yang baru, sangkan Nab brugas mnguakan aau mlanjukan syara yang sblumnya lah ajarkan olh Rasul.

Mngapa nab an rasul u lak lak?

Jawaban. karna lak lak cpakan Allah ngan bbrapa klbhan yang ak mlk olh prmpuan.