Teknik passing bawah dalam permainan bola voli

Lbro. - Dalam prmanan bola vol, passng bawah mnja salah sau knk asar yang wajb kuasa para pman. Tknk n sanga prlukan kka pman mnrma srvs ar lawan. Tknk n juga mrupakan upaya pman unuk mngopr bola k rkan sm saa mlakukan srangan ngan mnggunakan lngan bawah.

Passng bawah mrupakan knk asar prmanan bola vol yang mnja awal ar sbuah pnyrangan. Tknk n gunakan unuk mnrma srvs, spk, mmukul bola sngg pnggang k bawah yang mmanul ar n.

Dngan faka-faka rsbu, ak brlbhan jka mngaakan passng bawah harus kuasa olh para pman bola vol sblum knk lannya. Pasalnya, passng bawah akan sanga brguna unuk mnyambu bola srvs, lalu mngopr kpaa osr alam mmbr umpan yang bak bag smashr.

Paa umumnya, passng aalah mngumpan bola prama slah mnrma bola ar phak lawan. Passng mrupakan k awal sbuah pnyrangan, shngga harus lakukan ngan bak.

Bla bola hasl passng jlk, pngumpan akan mngalam ksulan unuk mnmpakan bola yang rbak bag para pnyrang, Passng bawah alam bola vol mrupakan kramplan pnrmaan an opran bola yang palng muah an aman, ruama unuk sswa skolah asar sbaga pmula alam prmanan bola vol.

Tahapan mlakukan knk passng bawah:

1. Skap Prmulaan

Prama ambl skap sap normal alam poss: kua luu kuk ngan baan sk bungkuk k pan. Bra baan brumpu paa kua kak, skap sk jongkok sambl mmbuka kak, kua angan rapa an rjulur lurus. Skap ubuh mrnah, kua lngan bawah spr mngangka, skap angan salng rka.

2. Skap saa Prknaan

Ayunkan kua lngan k arah bola ngan sumbu grak 17 paa sn bahu an sku alam kaaan lurus. Bola paa lngan bawah aas prglangan angan bawah sku, lngan ayunkan an angka unuk mngarahkan bola.

3. Skap Akhr

Grakan lanjuan slah ayunan lngan mngna bola. Lalu kmbal ngan skap sap normal.

Cara mlalukan passng bawah yang bak an bnar:

1. Prsapan

Pman harus brgrak k arah bola an gnggam jar angan. Kua ungka mrgang sana, bahu buka lbar. Kmuan, kuk luu, ahan ubuh alam poss rnah. Bnuk lanasan ngan lngan. Ibu jar sjajar, sku rkunc. Lngan sjajar ngan paha, punggung lurus. Panangan k arah bola.

2. Plaksanaan

Trma bola pan baan. Kak sk ulurkan, lngan jangan ayunkan. Alhkan bra baan k pan. Pnggul brgrak k pan. Prhakan saa bola mnynuh lngan.

3. Grakan lanjuan

Jar angan ap gnggam, sku ap rkunc. Lanasan mngku bola k sasaran. Pnahkan bra baan k arah sasaran. Prhakan bola kka mnynuh angan

Jns passng bawah alam prmanan bola vol:

1. Passng bawah ua angan

Passng bawah ua angan mrupakan passng ar bawah yang lakukan apabla bola aang bawah knggan aa.

2. Passng bawah sau angan

Passng bawah jns n mrupakan passng yang lakukan ngan rollng k sampng bak roll k kr maupun kanan an bola agak jauh.

3. Passng bawah brgulr k sampng sau angan

Passng bawah n lakukan saa bola jauh sampng baan an angan mnjangkaunya ngan brgulr k sampng.

4. Passng bawah mluncur k pan

Passng bawah mluncur k pan lakukan apabla bola braa jauh skal ngan poss baan ngan cara mlompa k pan an akhr ngan mluncur.

Ksalahan yang srng rja saa mlakukan passng bawah:

1. Kka mnrma bola, lngan rlalu ngg.

2. Tubuh rlalu rnah, sbab, pnggang kuk shngga opran rlalu rnah an kncang. Sharusnya yang kuk alah luu.

Prbsar

Tknk Passng Bawah Dalam Bola Vol (Sumbr: FIVB)

Tknk Mlakukan Passng Bawah alam Bola Vol

Prbsar

Tknk Passng Bawah Dalam Bola Vol (Sumbr: Pxabay)

1. Prsapan Cara Tknk Passng Bawah alam Bola Vol

2. Plaksanaan Tknk Passng Bawah alam Bola Vol

3. Grakan Lanjuan Tknk Passng Bawah alam Bola Vol

Tknk Passng Aas an Passng Bawah alam Bola Vol

Prbsar

Ilusras kombnas passng aas an passng bawah vol. (Pxls/Pavl Danlyuk)